องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 18 ต.ค. 2566 ]15
2 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 [ 23 ก.ย. 2565 ]43
3 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง บ้านดอนยูง หมู่ที่ 16 [ 23 ก.ย. 2565 ]39
4 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 20 [ 23 ก.ย. 2565 ]44
5 ที่ มท 0201.2/ว312 ลว. 18 ม.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 12 ม.ค. 2564 ]109
6 ที่ มท 0201.2/ว7487 ลว. 16 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 ธ.ค. 2563 ]112
7 ที่ มท 0201.2/ว1360 ลว. 6 พ.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2563 ]101
8 ที่ มท 0201.2/ว6177 ลว.14 ต.ค.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 6 ต.ค. 2563 ]128
9 ที่ มท 0201.2/ว5902 ลว. 30 ก.ย.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 23 ก.ย. 2563 ]116
10 ที่ มท 0201.2/ว4908 ลว. 24 ส.ค.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 ส.ค. 2563 ]105
11 ที่ มท 0201.2/ว4221 ลว. 20 ก.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 9 ก.ค. 2563 ]109
12 ที่ มท 0201.2/ว3493, ว3494, ว3495 ลว. 17 มิ.ย.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 มิ.ย. 2563 ]110
13 ที่ มท 0201.2/ว 3078,ว3079, ว3080 ลว. 28 พ.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 28 พ.ค. 2563 ]646
14 ที่ มท 0201.2/ว2168, ว2169, 2170 ลว. 13 เม.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 เม.ย. 2563 ]100
15 รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 31 มี.ค. 2563 ]95
16 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2563 ]105
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 31 มี.ค. 2563 ]104
18 ที่ มท 0201.2/ว1707, ว1709, ว1710 ลว.20 มี.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 มี.ค. 2563 ]105
19 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 5 มี.ค. 2563 ]98
20 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 25 ก.พ. 2563 ]103
 
หน้า 1|2|3|4|5