องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เก็บภาษีนอกสถานที่ [ 30 มี.ค. 2566 ]3
2 เก็บภาษีนอกสถานที่ [ 29 มี.ค. 2566 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]24
4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดและศาลากลางหมู่บ้านในเขตพื้นที่.... [ 31 ม.ค. 2566 ]7
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ภายในเดือนมกราคม 2566 (กรณีกระทรวงมหาดไทยขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ. [ 17 ม.ค. 2566 ]6
6 การรายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 9 ม.ค. 2566 ]5
7 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (รอบปี 2566-2569) [ 2 ธ.ค. 2565 ]13
8 #เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดจึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2540 เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดิ [ 30 พ.ย. 2565 ]8
9 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]8
10 #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) ***********ขอให้ท่านเจ้าของรายการทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการบัญชีด [ 24 พ.ย. 2565 ]11
11 #ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ทราบโดยทั่วกัน [ 24 พ.ย. 2565 ]10
12 องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 2 พ.ย. 2565 ]17
13 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน [ 31 ต.ค. 2565 ]17
14 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]26
15 ประกาศเรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]24
16 #ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน📢📢 📌📌📌ระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ว่าด้วยการคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ. 2565🔗🔗🔗 [ 4 ต.ค. 2565 ]29
17 📣📣📣 #กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ท่านปฏิบัติ ดังนี้👇👇👇 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
18 กองคลัง สำรวจข้อมูลป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีความสูงจากระดับฐานหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตั้งเเต่ 10 เมตรขึ้นไป [ 21 ก.ย. 2565 ]32
19 กองคลังงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ออกสำรวจทบทวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่14 บ้านฮองฮี และหมู่ 18 บ้านไทยเจริญ [ 20 ก.ย. 2565 ]32
20 กองคลังงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ออกสำรวจทบทวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่16 และหมู่ 17 [ 15 ก.ย. 2565 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5