องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 #เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องครบถ้วน #องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ และระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 เรื่อง ดังนีิ้ 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดิ [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 24 พ.ย. 2566 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]0
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]3
5 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านเปลือย หมู่ที่ 5 และบ้านยางน้อย หมู่ที่ 6 [ 16 พ.ย. 2566 ]1
6 วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 18 [ 15 พ.ย. 2566 ]1
7 วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านดอนยูงน้อย หมู่ที่ 12 และบ้านดอนยูง หมู่ที่16 [ 14 พ.ย. 2566 ]2
8 วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านดอนยูงสวรรค์ หมู่ที่ 17 และบ้านจอมศรี หมู่ที่15 [ 10 พ.ย. 2566 ]1
9 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านอร่ามมงคล หมู่ที่ 9 [ 9 พ.ย. 2566 ]2
10 วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13-14 [ 8 พ.ย. 2566 ]2
11 ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่นอกเขต ณ บ้านค้อ หมู่ที่ 3 บ้าน บ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 19 [ 3 พ.ย. 2566 ]9
12 วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ณ บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 และ 8 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]9
13 ด้านกีฬา เรื่อง การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน [ 25 ต.ค. 2566 ]12
14 แผนการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและจัดทำฐานภาษี ประจำปี 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]13
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]14
16 ประกาศการรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 16 ต.ค. 2566 ]12
17 รายงานสถิติคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]13
18 ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
19 ประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 11 ก.ย. 2566 ]11
20 ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 16 ส.ค. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7