องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
งานสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 1 เม.ย. 2565 ]82
2 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเกิดแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 15 มี.ค. 2565 ]83
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2565 ]108
4 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2565 ]92
5 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 7 ก.พ. 2565 ]84
6 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร [ 27 ม.ค. 2565 ]82
7 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเกิดแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 18 ม.ค. 2565 ]76
8 นำส่งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 ม.ค. 2565 ]84
9 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 6 ม.ค. 2565 ]78
10 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก [ 5 ม.ค. 2565 ]83
11 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 ม.ค. 2565 ]78
12 หนังสือมอบอำนาจ [ 3 ม.ค. 2565 ]84
13 นำส่งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ธ.ค. 2564 ]83
14 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ธ.ค. 2564 ]83
15 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]69
16 แบบรายงานการป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงปลายปี [ 21 ธ.ค. 2564 ]78
17 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเกิดแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2564 ]80
18 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบฯ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 ธ.ค. 2564 ]87
19 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]84
20 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๖ มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]85
 
หน้า 1|2|3