องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
งานสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารเสนอขอรับการสนับสนุนและการคัดกรองการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง [ 23 ธ.ค. 2565 ]13
2 รายงานผลดำเนินการประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]12
3 รายงานการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการในพื้นที่ อบต.ยางตลาด ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]13
4 ฐานข้อมูลคนพิการในพื้นที่ อบต.ยางตลาด ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]14
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขต อบต.ยางตลาด ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]18
6 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.ยางตลาด ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]13
7 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ยางตลาด ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]16
8 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ยางตลาด ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]13
9 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ อบต.ยางตลาด ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]15
10 ตารางการปฎิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่นในการลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]11
11 รายงานผลการปฎิบัติงานของอาสมัครบริบาลและการออกตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]13
12 หนังสือประชาสัมพันธ์การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 21 ก.ค. 2565 ]15
13 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตาและผู้ดูแลคนพิการ (เห็ดนางฟ้า) [ 5 ก.ค. 2565 ]18
14 รายงานการติดตามการดำเนินของกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]13
15 รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการกรณีขอรับการสนับสนุนรถโยก [ 6 พ.ค. 2565 ]15
16 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 1 เม.ย. 2565 ]103
17 หนังสือขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นที่ให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [ 17 มี.ค. 2565 ]13
18 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเกิดแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 15 มี.ค. 2565 ]105
19 หนังสือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 มี.ค. 2565 ]11
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2565 ]218
 
หน้า 1|2|3|4