องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและประกาศการติดตาม [ 1 มี.ค. 2566 ]11
2 บันทึกแจ้งแผนตรวจสอบประจำปี 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]13
3 รายงานผลการตรวจสอบ ปี2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]13
4 การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
5 หนังสือเชิญประชุม/รายงานการประชุมรับทราบเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ [ 30 ก.ย. 2565 ]11
6 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2565 ]12
7 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบประจำปี 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]9
8 ขออนุมัติแผนตรวจสอบประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]17
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]10
10 ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]9
11 ขออนุมัติแผนตรวจสอบประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]10
12 แจ้งเวียนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]10
13 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]14
14 ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]10