องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 

 

 

งานตรวจสอบภายใน


ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี2566

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ