องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 

 

 

งานตรวจสอบภายใน


หนังสือเชิญประชุม/รายงานการประชุมรับทราบเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือเชิญประชุม/รายงานการประชุมรับทราบเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ