องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนกันยายน พ.ศ.2565) ระบบ e-plan [ 28 ธ.ค. 2565 ]24
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2565) [ 27 ธ.ค. 2565 ]17
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔) [ 18 มี.ค. 2565 ]113
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔) e-plan [ 18 มี.ค. 2565 ]105
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔) [ 16 เม.ย. 2564 ]110
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) e - plan [ 16 เม.ย. 2564 ]98
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓) [ 30 ต.ค. 2563 ]101
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) [ 29 เม.ย. 2563 ]94
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2563 ]96
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน) [ 24 เม.ย. 2563 ]103
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒) [ 23 ธ.ค. 2562 ]100
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 30 เม.ย. 2562 ]99
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]99
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2561 ]104
15 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 30 เม.ย. 2561 ]105
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 27 ธ.ค. 2559 ]102
17 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ก.ย. 2558 ]102
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ [ 1 ต.ค. 2557 ]97