องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การนำส่งเงินสมทบเป็นราย 6 เดือน หรือรายปีของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]185
2 กองทุนสวัสดิการชุมชนประชาสัมพันธ์การรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]238
3 แบบคำขอรับสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด [ 5 ม.ค. 2565 ]179
4 แบบคำขอรับสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด (กรณีเสียชีวิต) [ 4 ม.ค. 2565 ]141
5 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด [ 4 ม.ค. 2565 ]141
6 แบบคำขอ(สมัคร)เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด [ 4 ม.ค. 2565 ]141
7 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]126
8 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]120
9 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]125
10 แจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด [ 28 ก.ย. 2564 ]165
11 ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]331
12 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด ครั้งที่ 2/2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]132
13 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]124
14 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]110
15 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]115
16 แจ้งกำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]106
17 รายงานการประชุมกองทุนสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]160
18 เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 28 เม.ย. 2564 ]148
19 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]114
20 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]120
 
หน้า 1|2