องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การนำส่งเงินสมทบเป็นราย 6 เดือน หรือรายปีของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]172
2 กองทุนสวัสดิการชุมชนประชาสัมพันธ์การรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]222
3 แบบคำขอรับสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด [ 5 ม.ค. 2565 ]162
4 แบบคำขอรับสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด (กรณีเสียชีวิต) [ 4 ม.ค. 2565 ]126
5 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด [ 4 ม.ค. 2565 ]129
6 แบบคำขอ(สมัคร)เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด [ 4 ม.ค. 2565 ]131
7 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]115
8 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]111
9 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]114
10 แจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด [ 28 ก.ย. 2564 ]147
11 ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]304
12 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด ครั้งที่ 2/2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]119
13 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]111
14 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]100
15 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]104
16 แจ้งกำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]97
17 รายงานการประชุมกองทุนสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]145
18 เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 28 เม.ย. 2564 ]140
19 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]102
20 กำหนดออกเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]109
 
หน้า 1|2