องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประกาศผลการประเมินประเมินประสิทธิภาพของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 ธ.ค. 2564 ]84
2 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]98
3 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 15 ส.ค. 2562 ]101