องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 

 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)


การประกาศผลการประเมินประเมินประสิทธิภาพของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประกาศผลการประเมินประเมินประสิทธิภาพของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ