องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]16
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]87
3 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]69
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]73
5 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2563 ]80
6 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 ต.ค. 2562 ]89
7 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 2 ม.ค. 2562 ]81
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 751 ]81