องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]64
2 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]50
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]56
4 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2563 ]60
5 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 ต.ค. 2562 ]71
6 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 2 ม.ค. 2562 ]63
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 751 ]58