องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]2
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]22
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]90
4 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]73
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]77
6 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2563 ]84
7 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 ต.ค. 2562 ]93
8 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 2 ม.ค. 2562 ]85
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 751 ]85