องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]0
2 คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 30 มี.ค. 2566 ]0
3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 มี.ค. 2566 ]0
4 คู่มือการเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 30 มี.ค. 2566 ]0
5 คู่มือปฏิบัติงาน กองคลัง การจัดเก็บภาษีที่ดินและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]0
6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาำแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]5
7 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 มี.ค. 2565 ]70
8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 10 ส.ค. 2564 ]60
9 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 10 ส.ค. 2564 ]61
10 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2564 ]62
11 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รายละเอียดเอกสารประกอบการใช้จดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 เม.ย. 2564 ]69
12 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2563 ]58
13 ภาพรวม แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]56