องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 18 เม.ย. 2567 ]0
2 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2567 ]2
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]8
4 คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 มี.ค. 2567 ]9
5 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]2
6 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานรัฐ ปี 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]2
7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]2
8 คู่มือปฏิบัติงาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]21
9 คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 30 มี.ค. 2566 ]17
10 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 มี.ค. 2566 ]20
11 คู่มือการเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 30 มี.ค. 2566 ]15
12 คู่มือปฏิบัติงาน กองคลัง การจัดเก็บภาษีที่ดินและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]16
13 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาำแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]24
14 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 มี.ค. 2565 ]99
15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 10 ส.ค. 2564 ]84
16 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 10 ส.ค. 2564 ]86
17 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2564 ]82
18 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รายละเอียดเอกสารประกอบการใช้จดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 เม.ย. 2564 ]94
19 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2563 ]79
20 ภาพรวม แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]78