องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนกันยายน พ.ศ.2565) [ 28 ธ.ค. 2565 ]0
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ก.ค. 2565 ]40
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔) [ 18 มี.ค. 2565 ]69
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔) e-plan [ 18 มี.ค. 2565 ]68
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) [ 16 เม.ย. 2564 ]64
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) e-plan [ 16 เม.ย. 2564 ]70
7 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระบบ e-plan) [ 29 ธ.ค. 2563 ]77
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓) [ 29 ธ.ค. 2563 ]61
9 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา [ 8 ต.ค. 2563 ]71
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓) [ 16 เม.ย. 2563 ]64
11 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบบ e-plan) [ 30 เม.ย. 2562 ]74
12 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบบ e-plan) [ 19 ก.ย. 2560 ]73