องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ย. 2566 ]0
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565-เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)ระบบ(e-plan) [ 1 พ.ค. 2566 ]4
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนกันยายน พ.ศ.2565) [ 28 ธ.ค. 2565 ]6
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ก.ค. 2565 ]45
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔) [ 18 มี.ค. 2565 ]76
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔) e-plan [ 18 มี.ค. 2565 ]74
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) [ 16 เม.ย. 2564 ]70
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) e-plan [ 16 เม.ย. 2564 ]76
9 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระบบ e-plan) [ 29 ธ.ค. 2563 ]81
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓) [ 29 ธ.ค. 2563 ]67
11 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา [ 8 ต.ค. 2563 ]82
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓) [ 16 เม.ย. 2563 ]70
13 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบบ e-plan) [ 30 เม.ย. 2562 ]80
14 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบบ e-plan) [ 19 ก.ย. 2560 ]80