องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2566 ) [ 31 ธ.ค. 2566 ]5
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) [ 30 ก.ย. 2566 ]8
3 รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ย. 2566 ]17
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565-เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)ระบบ(e-plan) [ 1 พ.ค. 2566 ]22
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนกันยายน พ.ศ.2565) [ 28 ธ.ค. 2565 ]23
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ก.ค. 2565 ]59
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔) [ 18 มี.ค. 2565 ]94
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔) e-plan [ 18 มี.ค. 2565 ]91
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) [ 16 เม.ย. 2564 ]88
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) e-plan [ 16 เม.ย. 2564 ]91
11 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระบบ e-plan) [ 29 ธ.ค. 2563 ]98
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓) [ 29 ธ.ค. 2563 ]84
13 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา [ 8 ต.ค. 2563 ]109
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓) [ 16 เม.ย. 2563 ]88
15 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบบ e-plan) [ 30 เม.ย. 2562 ]96
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบบ e-plan) [ 19 ก.ย. 2560 ]99