องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันนี้ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ณ บ้านดอนยูงสวรรค์ หมู่ที่ 17 [ 24 พ.ค. 2567 ]1
2 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านจอมศรี หมู่ที่ 15 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 21 พ.ค. 2567 ]1
3 ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 17 พ.ค. 2567 ]3
4 วันนี้ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14 #ขอขอบคุณทุกท่านที่มาชำระภาษี [ 16 พ.ค. 2567 ]3
5 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]1
6 ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านเปลือย หมู่ที่ 5 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 15 พ.ค. 2567 ]2
7 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มอบหมายให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง นำโดยนางสาววราศร ศิริสุทธา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศิริญญา ศรีราชเลา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงา [ 22 มี.ค. 2567 ]5
8 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มอบหมายให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง นำโดยนางสาววราศร ศิริสุทธา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศิริญญา ศรีราชเลา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงา [ 22 มี.ค. 2567 ]5
9 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2567 นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มอบหมายให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง นำโดยนางสาวศิริญญา ศรีราชเลา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน และนางสาวพัชร์ชลิดา ดอนสถิตย์ พนักงานจ้างเหมาบริหาร ดำเนินการจัดเ [ 15 มี.ค. 2567 ]6
10 ายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มอบหมายให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง นำโดยนางสาวศิริญญา ศรีราชเลา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน และนางสาวพัชร์ชลิดา ดอนสถิตย์ พนักงานจ้างเหมาบริหาร ดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายนอกสถานที่ ณ บ้ [ 12 มี.ค. 2567 ]3
11 วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มอบหมายให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง นำโดยนางสาวศิริญญา ศรีราชเลา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน และนางสาวพัชร์ชลิดา ดอนสถิตย์ พนักงานจ้างเหมาบริหาร ดำเนินการจัดเก็บภ [ 8 มี.ค. 2567 ]3
12 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]9
13 #ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 เพื่อทราบ... [ 15 ก.พ. 2567 ]21
14 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมตามการขยายระยะเวลา) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่งนตำบลยางตลาด ️🛎️🛎️ท่านที่ได้รับหนังสือแจ้ง ขอความร่วมมือตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ [ 30 ม.ค. 2567 ]36
15 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ กองคลัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและส [ 25 ม.ค. 2567 ]13
16 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ กองคลัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่ [ 23 ม.ค. 2567 ]9
17 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 ณ บ้านดงบ่อใต้ หมู่ที่ 19 และบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 20 [ 10 ม.ค. 2567 ]22
18 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 ณ บ้านค้อ หมู่ที่ 3 [ 9 ม.ค. 2567 ]9
19 📣📣📣ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย🔊🔊 ประจำปี พ.ศ. 2567 #งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 4 ม.ค. 2567 ]22
20 #เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องครบถ้วน #องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ และระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 เรื่อง ดังนีิ้ 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดิ [ 4 ธ.ค. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4