องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เก็บภาษีนอกสถานที่ [ 30 มี.ค. 2566 ]0
2 เก็บภาษีนอกสถานที่ [ 29 มี.ค. 2566 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]59
4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดและศาลากลางหมู่บ้านในเขตพื้นที่.... [ 31 ม.ค. 2566 ]23
5 การรายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 9 ม.ค. 2566 ]41
6 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]138
7 #รอบแรกของการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 #รอบแรกของการนำส่งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 #รอบต่อไปรอรับเอกสารกันนะคะทุกท่าน [ 24 พ.ย. 2565 ]48
8 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]149
9 📣📣📣 #กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ท่านปฏิบัติ ดังนี้👇👇👇 [ 3 ต.ค. 2565 ]64
10 กองคลัง สำรวจข้อมูลป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีความสูงจากระดับฐานหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตั้งเเต่ 10 เมตรขึ้นไป [ 21 ก.ย. 2565 ]70
11 กองคลังงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ออกสำรวจทบทวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่14 บ้านฮองฮี และหมู่ 18 บ้านไทยเจริญ [ 20 ก.ย. 2565 ]76
12 กองคลังงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ออกสำรวจทบทวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 17 [ 16 ก.ย. 2565 ]49
13 วันที่ 14 กันยายน 2565 นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา ได้มอบหมายให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 16 บ้านดอนยูงสวรรค์ หมู่ที่ 17 และบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13 #ขอบคุณเจ้าข [ 14 ก.ย. 2565 ]40
14 วันที่ 13 กันยายน 2565 นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา ได้มอบหมายให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านดอนยูงน้อย หมู่ที่ 12 และบ้านดอนยูง หมู่ที่ 16 #ขอบคุณเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ให้ความร่ว [ 13 ก.ย. 2565 ]33
15 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา ได้มอบหมายให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 บ้านเปลือย หมู่ที่ 5 และบ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 #ขอบคุณเจ้าของกรรม [ 9 ก.ย. 2565 ]37
16 #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 #ผู้เสียภาษีท่านใดที่ได้รับหนังสือให้มารับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้ว ขอให้ท่านมารับเงินเงินที่ชำระเป็นค่ [ 27 มิ.ย. 2565 ]183
17 การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]103
18 ประชาสัมพันธ์กฎหมายกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 มี.ค. 2565 ]126
19 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]107
20 "ถ้าไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีโทษอย่างไร ไปดูกัน" [ 30 มี.ค. 2565 ]99
 
หน้า 1|2|3