องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดประจำปีพ.ศ. 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]18
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]18
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]19
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]20
6 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]20
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]20
8 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]19
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]21
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]27
11 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]18
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]18
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]30
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]20
15 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]17
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]19
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]19
18 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]19
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]20
20 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7