องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
งานกฎหมายและคดี
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 30 ม.ค. 2567 ]4
2 โครงสร้างการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 30 ม.ค. 2567 ]3
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 ม.ค. 2567 ]4
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 ม.ค. 2567 ]2
5 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการเกิดการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 30 ม.ค. 2567 ]3
6 การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 30 ม.ค. 2567 ]3
7 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 30 ม.ค. 2567 ]3
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 30 ม.ค. 2567 ]3
9 จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 11 ก.ค. 2566 ]17
10 รายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2566 ]22
11 ภาพออกสำรวจป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 5 มิ.ย. 2566 ]24
12 มอบหมายการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]32
13 รายงานการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม่มีทางเข้าที่สวน บ้านดอนยูง หมู่ที่ 16 [ 21 ก.ย. 2565 ]18
14 รายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 ก.ค. 2565 ]22
15 รายงานการดำเนินการเปิดทางสาธารณประโยชน์ (ห้วยเขายอด) [ 20 ก.ค. 2565 ]15
16 รายงานการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 11 ก.ค. 2565 ]16
17 รายงานการดำเนินการกรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 6 ก.ค. 2565 ]23
18 รายงานการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จริง [ 28 มิ.ย. 2565 ]18
19 รายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ [ 16 มิ.ย. 2565 ]22
20 รายงานการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 8 มิ.ย. 2565 ]15
 
หน้า 1|2