องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]32
2 ระบบบริหารจัดการข้อมูลขยะ [ 10 พ.ย. 2565 ]25
3 โครงการ อถล [ 9 พ.ค. 2565 ]23
4 แบบสำรวจข้อมูลตลาด [ 2 พ.ค. 2565 ]22
5 รณรงค์งดสูบบุหรี่ [ 3 มี.ค. 2565 ]22
6 โครงการป้องกันและความคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 1 มี.ค. 2565 ]24
7 การป้องกันไฟป้า [ 14 ก.พ. 2565 ]21
8 ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย [ 2 ก.พ. 2565 ]21
9 โครงการป้องกันฝุ่นละออง [ 2 ก.พ. 2565 ]23
10 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน [ 5 ต.ค. 2564 ]19