องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 29 ก.ย. 2564 ]90
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 14 มิ.ย. 2561 ]84
4 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการองค์กร [ 1 ต.ค. 2559 ]81
5 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี [ 1 ต.ค. 2559 ]89
6 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2559 ]81
7 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน [ 1 ต.ค. 2559 ]83
8 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน [ 1 ต.ค. 2559 ]85
9 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2559 ]78
10 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน [ 1 ต.ค. 2559 ]83