องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 26 เม.ย. 2567 ]1
2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา (2566-2570) [ 31 มี.ค. 2567 ]4
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) [ 6 ก.พ. 2566 ]6
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 29 ก.ย. 2564 ]126
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 14 มิ.ย. 2561 ]114
6 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการองค์กร [ 1 ต.ค. 2559 ]110
7 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี [ 1 ต.ค. 2559 ]115
8 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2559 ]107
9 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน [ 1 ต.ค. 2559 ]108
10 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน [ 1 ต.ค. 2559 ]113
11 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2559 ]104
12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน [ 1 ต.ค. 2559 ]109