องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.yangtalad.go.th

 
 
 


อบต.ยางตลาด นำโดยนายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายก อบต.ยางตลาด มอบหมายให้นายสมัย ภูคงน้ำ ปลัด อบต.ยางตลาด ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลฯ


วันที่ 3 เมษายน 2566 นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา นายก อบต.ยางตลาด มอบหมายให้นายสมัย  ภูคงน้ำ ปลัด อบต.ยางตลาด ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล เพื่อปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

2024-06-14
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-29
2024-01-29
2024-01-25