องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 


อบต.ยางตลาด ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า บ้านเปลือย หมู่ 5 บ้านดอนยูงสวรรค์ หมู่ที่ 17 และบ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 และ 8


วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มอบหมายให้งานสาธารณสุขฯและงานป้องกันฯออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจำปี 2566 หมู่ 5,7,8,17  เวลา09.00 -16.30น.

2023-04-04
2023-04-04
2023-03-31
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-20
2023-02-27
2023-01-27