องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 


อบต.ยางตลาด นำโดยนายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายก อบต.ยางตลาด เข้ารับเกียรติบัติ เชิดชูเกียรติให้องค์กร ด้านบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ยางตลาด นำโดย นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด นางสิริรัตน์  ฆารวิพัฒน์ นางสาวฉวีวรรณ  สะโนนอก นักวิชาการสาธารณสุข และนายวารินทร์  ฆารวิพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้ารับเกียรติบัติ เชิดชูเกียรติให้องค์กร ด้านบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

2023-07-24
2023-07-20
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06
2023-07-05
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-23
2023-05-30