องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 


อบต.ยางตลาด นำโดยนายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายก อบต.ยางตลาด เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565


วันที่ 6 พ.ย. 2565 อบต.ยางตลาด นำโดยนายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด นายสมัย  ภูคงน้ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด นางนิดานุช  ภูผานิล นักนักการงานทั่วไปชำนาญการ และนางเสาวณีย์  ชินโณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิะีรับมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ณ ศุนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

2023-07-24
2023-07-20
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06
2023-07-05
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-23
2023-05-30