องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 
รางวัลพระปกเกล้า อบต ยางตลาด 0:41 รางวัลพระปกเกล้า อบต ยางตลาด
 
เปิดโครงการเยาวชนต้นแบบ ส่งเสริมสุขภาพ
 
แกงไทยต้านมะเร็ง
 
เชิญชมหนังสั้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
โควิด-19 การแพร่ระบาด ระลอกใหม่
 
รู้สู้โควิด 19