องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 

 

 

งานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


โครงการส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญคูณลาน) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญคูณลาน) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ