องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

    รายละเอียดข่าว

บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด    เอกสารประกอบ

บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ