องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริต (ครึี่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริต (ครึี่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ