องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2567 ]2
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2567 ]3
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2567 ]2
4 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 4 มี.ค. 2567 ]4
5 ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 10 ม.ค. 2566 ]20
6 คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]25
7 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]18
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]29
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]27
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]23