องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ข้อบัญญัติเรื่องอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2566 ]9
2 การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2566 ]7
3 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2566 ]9
4 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]24
5 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 14 พ.ย. 2565 ]37
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๑ [ 30 ก.ย. 2565 ]32
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 ก.ย. 2565 ]33
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 ก.ย. 2565 ]22
9 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด พ.ศ.๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]21
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๕๗ [ 11 มิ.ย. 2564 ]111
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 เม.ย. 2564 ]124
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 เม.ย. 2564 ]110
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 เม.ย. 2564 ]96
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 เม.ย. 2564 ]108
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 เม.ย. 2564 ]117
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 เม.ย. 2564 ]102
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 เม.ย. 2564 ]87
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 เม.ย. 2564 ]95
19 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 เม.ย. 2564 ]86