องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]2
2 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]2
3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]2
4 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12/2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]23
5 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]23
6 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]23
7 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]38
8 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ [ 17 ส.ค. 2565 ]37
9 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7/2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]51
10 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]51
11 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]50
12 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]50
13 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]56
14 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]54
15 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 21 ธ.ค. 2564 ]51
16 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]61
17 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]60
18 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]56
19 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]60
20 การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]59
 
หน้า 1|2