องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]16
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]56
3 เอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2565 ]19
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 16 ก.ย. 2564 ]102
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 16 ก.ย. 2564 ]129
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 25 ก.ย. 2563 ]108
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ก.ย. 2562 ]106
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2561 ]105
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 26 ก.ย. 2561 ]98