องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
o25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 28 มี.ค. 2567 ]1
2 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน/สถานประกอบการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]5
3 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]2
4 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ธ.ค. 2566 ]3
5 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 4/2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]17
6 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 3/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]19
7 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 2/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]19
8 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]21
9 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 1/2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]16
10 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]81
11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์คุ้มคองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน [ 22 มี.ค. 2565 ]87
12 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดแถลงนโยบายฯ [ 1 ก.พ. 2565 ]87
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]84
14 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]83
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ต.ค. 2563 ]84
16 23 มิถุนายน 2563 นางสุริตรา พันธ์โพธิ์คา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางนัณว์ฐภัส แพงสร้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางนงค์นุช สว่างศรี นางนิชชานันท์ ภูคงน้ำ และนางวงเดือน ปติสังข์ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 23 มิ.ย. 2563 ]101
17 16 เมษายน 2563 นายสุวิทย์ ดอนสถิตย์ เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน นายปัญญา วันสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และนายคุณากรวงค์ แซ่อ่าวสกุล พนักงานจ้างเหมาบริการงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เข้าร่วมปฏิบัติงานในการตั้งด่านประจำจุดสกัดในการ นายสุวิ [ 16 เม.ย. 2563 ]97
18 14 เมษายน 2563 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งคณะจิตอาสาในพื้นที่ตำบลยางตลาด ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งคณะจิตอาสาในพื [ 14 เม.ย. 2563 ]99