องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก เดือนเมษายน ๒๕๖๕) [ 25 เม.ย. 2565 ]56
2 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก เดือนเมษายน ๒๕๖๔) [ 5 เม.ย. 2564 ]59
3 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการปเองกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓) [ 28 เม.ย. 2563 ]59
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [ 27 พ.ย. 2561 ]62
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑) [ 31 ต.ค. 2561 ]58
6 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2561 ]61
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑) [ 30 เม.ย. 2561 ]69