องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 11 ก.ค. 2565 ]44
2 ขอขยายกรอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขยายถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 23 มี.ค. 2565 ]80
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ๔ ปี ื(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) [ 5 ม.ค. 2565 ]74
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 20 ต.ค. 2563 ]67
5 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]70
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2560 ]72