องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 1 เม.ย. 2567 ]3
2 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ [ 1 เม.ย. 2567 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 8 ก.ค. 2564 ]8
4 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อบต.ยางตลาด [ 30 ม.ค. 2563 ]11