องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำปี 2566 ที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์รับรอง [ 5 มี.ค. 2567 ]70
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]11
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]18
5 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 28 มี.ค. 2566 ]54
6 ประกาศเรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]36
7 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สตง.รับรอง) [ 8 เม.ย. 2565 ]81
8 งบแสดงฐานะการเงิน63 [ 5 พ.ค. 2564 ]99
9 รายงายงบปี63 [ 5 พ.ค. 2564 ]89
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2564 ]91
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]97
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 ม.ค. 2563 ]98
13 การส่งข้อมูลงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]90
14 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]96
15 รายงานแสดงงบฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 25 เม.ย. 2562 ]103
16 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]102
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]91
18 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]98