องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]8
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]15
4 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 28 มี.ค. 2566 ]47
5 ประกาศเรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]30
6 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สตง.รับรอง) [ 8 เม.ย. 2565 ]77
7 งบแสดงฐานะการเงิน63 [ 5 พ.ค. 2564 ]96
8 รายงายงบปี63 [ 5 พ.ค. 2564 ]86
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2564 ]88
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]94
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 ม.ค. 2563 ]94
12 การส่งข้อมูลงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]88
13 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]93
14 รายงานแสดงงบฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 25 เม.ย. 2562 ]100
15 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]99
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]88
17 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]94