องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]18
2 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สตง.รับรอง) [ 8 เม.ย. 2565 ]64
3 งบแสดงฐานะการเงิน63 [ 5 พ.ค. 2564 ]78
4 รายงายงบปี63 [ 5 พ.ค. 2564 ]68
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2564 ]69
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]76
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 ม.ค. 2563 ]77
8 การส่งข้อมูลงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]71
9 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]76
10 รายงานแสดงงบฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 25 เม.ย. 2562 ]78
11 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]79
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]70
13 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]74