องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ [ 22 มี.ค. 2566 ]19
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายหน้าด่านตรวจสอบ น าหนัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]16
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำหนองสังข์ บ้านดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามกีฬา (สนามฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]13
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑๑ [ 2 ก.พ. 2566 ]15
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]14
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา (สารส้ม,คลอรีน,ปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]15
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2565 ]13
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายที่ทำการ อบต.ยางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]15
10 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย3 หมู่ที่ 13 บ้านฮ่องฮี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bididng) [ 17 ต.ค. 2565 ]43
11 ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bididng) [ 12 ต.ค. 2565 ]43
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]103
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2565 ]95
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2565 ]110
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2565 ]101
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2565 ]98
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ณ บ้านค้อ หมู่ที่ ๓ [ 29 ก.ย. 2564 ]85
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กส.ถ.๑๑๗ - ๔๓ บ้านเปลือย หมู่ที่ ๕ - บ้านหัวงัว หมู่ที่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]79
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2564 ]92
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยูงน้อย หมู่ที่ ๑๒ [ 3 ก.พ. 2564 ]103
 
หน้า 1|2|3|4|5