องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
สปสช.ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยางตลาดครั้งที่ 1/2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]95
2 เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 17 ก.พ. 2565 ]101
3 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ยางตลาด [ 17 ก.พ. 2565 ]94
4 รายงานสรุปสถานะการเงิน กองทุน สปสช. อบต.ยางตลาด ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]91
5 แจ้งชุมชน/องค์กร จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]87
6 แบบฟอร์มเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.ยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]98
7 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 8/2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]90
8 รายงานสรุปสถานะการเงิน กองทุน สปสช. อบต.ยางตลาด ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]87
9 รายงานสรุปสถานะการเงิน กองทุน สปสช. อบต.ยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]95
10 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 7/2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]76
11 สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง (DE) กองทุน สปสช/LTC อบต.ยางตลาด [ 13 ก.ค. 2564 ]105
12 รายงานสรุปสถานะการเงิน กองทุน สปสช. อบต.ยางตลาด ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]85
13 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 4/2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]89
14 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ยางตลาด ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ และแท่นกดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ ให้กับชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 16 มิ.ย. 2564 ]95
15 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 6/2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]89
16 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) [ 17 พ.ค. 2564 ]92
17 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 5/2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]95
18 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ยางตลาด ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ให้กับชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ในเขตรับผิดชอบ อบต.ยางตลาด [ 6 พ.ค. 2564 ]85
19 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ที่ ๑๖๐/๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]86
20 แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]68
 
หน้า 1|2