องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทาง หมูที่ 18
 


นางนิชชานันท์ ภูคงน้ำ  


ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
 นางชัญยาพร ภูชมศรี
นางนงลักษณ์ เนื่องชมภู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)