องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง หมู่ที่ 17
 


นางวราภรณ์ ดุลดียิ่ง  


ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
 


นางสุภาภรณ์ นามสุโพธฺ์


ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี ตนตรง นายประยูร ตนตรง นางจันจิรา ภูน้ำเย็น
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)