องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง หมู่ที่ 12
 


นางวงเดือน ปติสังข์  


ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางวาสนา พิณพงษ์

นางสาวมลิวัลย์ พหลทัพ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)