องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 


นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา  


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายสมัย ภูคงน้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเดือนเต็ม สุวรรณมิตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน