องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด