องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม
 


นายทินกร บุญราศรี  


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวสุวพิชชา เถาวัลย์ราข

นางวาสนา วิโทจิตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายอิสระ ภูเกิดพิมพ์
นางนัฐธิรัตน์ ดอนพานเหล็ก
พนักงานขับรถขนขยะ
งานธุรการน.ส.ดาวเรือง ภูสำรี

นายฉัตรชัย ภูมิชิต
พนักงานประจำรถเก็บสิ่งปฎิกูล

พนักงานประจำรถขนขยะ