องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมัย ภูคงน้ำ
087-2194095
 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


ว่าง


นางสิริรัตน์ ฆารวิพัฒน์
063-7291141


ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุริตรา พันธ์โพธิ์คา
088-7346414
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางเกษรา ปาปะโม
095-6699084

นายทินกร บุญราศรี
063-5058811
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม