องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านจอมศรี ไข่นกกระทา กิ่งพันธุ์มะนาว เป็ดเนื้อ

 คมสันต์ มาตงามเมือง ทายาทเกษตรกร รุ่นใหม่ไฟแรง  

สนใจเข้าศึกษาดูงานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสาน ครบหลากหลายรูปแบบ เช่นการปลูกมะนาวในวงบ่อ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงนกกระทา ติดต่อได้ที่ คมสันต์ เบอร์ 093-4615176
เยี่ยมชม การทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดยทายาทหมอดินอาสา สุปัน มาตงามเมือง  อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านจอมศรี หมู่ที่ 15 ตำบลยางตลาด พร้อมเยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากมาย เดือนละหลายสิบตัน