องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
กองคลัง
 


นางเกษรา ปาปะโม  


ผู้อำนวยการกองคลัง  

นางสาววราศร ศิริสุทธา นายยุทธวี วิโทจิตร นางสาวรัตติกาล จิตจำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายอภิชาติ มาตรา
 นางสาวศิริญญา ศรีราชเลา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวพัชร์ชลิดา ดอนสถิตย์
นางสาวอุษณี ภูไว นางแวว สว่างศรี
งานแผนที่ภาษีและจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บค่าน้ำประปา