องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ข้อมูลการติดต่อ

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

  


องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
 หมู่ 20 บ้านดอนปอแดง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  46120
เวลาทำการ 08.30-16.30น.
โทรศัพท์ : 043-840160-1 ,โทรสาร : 043-840161

สำนักงานปลัด ,กองคลัง กองสวัสดิการสังคม : 043-840161

กองช่างและกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม : 043-840160

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 043-840876

สายด่วน
นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
โทรศัพท์  084-7992799


E-mail: admin@yangtalad.go.th
Facebook: fanpage อบต.ยางตลาด
Live Chat facebook

   www : yangtalad.go.th