องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

    

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ  พ.ศ. 2540  ปัจจุบันตั้งอยู่ดอนปอแดง ห่างจากที่ว่าการอำเภอยางตลาด ประมาณ  2 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  19  กิโลเมตร ซึ่งสถานที่ตั้งติดกับ ของทางหลวงสายขอนแก่น - ยางตลาด บริเวณที่สาธารณะดอนปอแดง (บึงอร่าม)