องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 


นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายก อบต.ยางตลาด มอบหมายให้นางยุพา สืบบุญมา รองนายก อบต.ยางตลาด เข้ารับมอบเงินสนับสนุน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ


วันที่ 3 เมษายน 2566 นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มอบหมาหมายให้นายุพา  สืบบุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด นางสาวอรดี  โกมะหะวงศ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางวาสนา  วิโทจิตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เข้ารับมอบเงินสนับสนุน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวนเงิน 40,000 บาท ประจำปี 2566 คนพิการทางการเคลื่อนไหว รายนางคำหม่วย  ภูธาตุเพชร บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13

2023-07-24
2023-07-20
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06
2023-07-05
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-23
2023-05-30