องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 


นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ รู้ทันโรคฯ


วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ รู้ทันโรค ภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมดูแลสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ โครงการปันสุขผู้สูงวัยสานสายใยชาวกาฬสินธุ์ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนรู้วิธีปฏิบัติตัวให้มีความสุข ทั้งทางร่างกายเเละจิตใจ รู้วิธีใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรค มีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลยางตลาดให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด และการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีนวลหัวัว หมู่ที่ 7 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-04-04
2023-04-04
2023-03-31
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-20
2023-02-27
2023-01-27